/>

Стари градски песни - Вакса

Оригинален текст на песента: " Стари градски песни - Вакса "Вакса,вакса
само за две цигари
лъскам обувки стари
Вакса,вакса,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
такса,вакса,вакса моля,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
вакса,вакса моля,вакса

Навред съм аз,всички навред ме викат,
че сал завчас правим на джам чепика
вакса,вакса моля,вакса
само за две цигари
лъскам обувки стари
Вакса,вакса,вакса,вакса моля,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
такса,вакса,вакса моля,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
такса,вакса,вакса моля,вакса
само за две цигари
такса,вакса,вакса моля,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
такса,вакса,вакса моля,вакса
лъскам обувки стари
само за две цигари
такса.
Вакса,вакса,вакса...
Девойчето със белите ботушлета,
заповядайте при мене.Вакса.
Вакса моля.
Навред съм аз,всички навред ме викат,
че сал завчас правим на джам чепика
вакса,вакса моля,вакса
само за две цигари
лъскам обувки стари
Вакса,вакса,вакса,вакса моля,вакса


Реклама