/>

Гергана - Който иска да вярва

Оригинален текст на песента: "Гергана - Който иска да вярва "

Как разхвърляха душата ми
и най-добрите ми приятели,
как да вървам пак - защо?,
но в кой, в какво не знам!

И от любовници предатели,
как съм събрала лоши спомени,
а да обичам още мога ли,
лъжи и пак лъжи.

Късайте, разкъсвайте това сърце
и дано се радвате - спечилихте,
чух достатъчно лъжи дотук край, стига ми,
който иска, да вярва в любовта.

Знам те пречупваха сърцето ми,
и губеше се добротата ми,
но не станах както тях,
не съм това - не бях.Реклама