Slipknot - Wherein Lies Continue
Стил: Всички
Гледания: 217
Добавено от: Salvatore на 06 Септември 2014г.
Превод изпратен от: Salvatore
Гласувай / 24ч
ръка нагоре 0 ръка надоло 0
-------------------------------
общо:
0

Оригинален текст


THOU SHALT NOT
Kill your Fathers - Destroy another Life
Question everything we clung to for years
Live Forever - Design a Better Death
Confuse a liar with a savior from fear
Create a Myth and Separate the Chosen Ones
Adolescent Independence / Dominion
I only wanna believe in fuckin' anything
But now my conscience is contradicting everything

THE ENDING'S THE SAME / THE WORLD WILL NOT CHANGE
THE ANSWER IS CLEAR...

Tell your Mothers they have no Sons or Daughters
Blame yourselves because your Children are Mine
We are Orphans, but we are not Forgotten
And we will find a way to save us this time
We can run, but we are tired of running
We're dropping seconds in a glass 'til we die
We only wanna believe in fuckin' everything
But we're alive and we're not accepting anything

THE ENDING'S THE SAME / THE WORLD WILL NOT CHANGE
THE ANSWER IS CLEAR... ANNIHILATION

I won't control or restrain things I do not understand
Now I realize I'm STRONGER BETTER
They gave to me now I give to you the means to burn the thoughts I had
Now I realize I'm STRONGER BETTER MORE

WE HAVE TO SAVE OURSELVES

I will never become another piece
Inside the Paralytic Construct I hate
Live Forever? Well, I would rather die
At least I'd know I wasn't theirs to create
This is yours, but you had better choose
Before they take away your right to decide
I guess I'll never believe in fuckin' anything
But my solace is I CAN HANDLE EVERYTHING

THE ENDING'S THE SAME / THE WORLD WILL NOT CHANGE
THE ANSWER IS CLEAR... OBLITERATION

I won't control or restrain things I do not understand
Now I realize I'm STRONGER BETTER
They gave to me now I give to you the means to burn the thoughts I had
Now I realize I'm STRONGER BETTER
I won't control or restrain things I do not understand
Now I realize I'm STRONGER BETTER
They gave to me now I give to you the means to burn the thoughts I had
Now I realize I'm STRONGER BETTER
MORE

WE HAVE TO SAVE OURSELVES

Превод


Ти не ще
Убий баща си - унищожи още един живот
Питай за всичко, за което сме се вкопчвали през годините
Живей завинаги - Истрой по-добро убийство
Объркай лъжеца със спасителят на страхът
Създай мит и отлъчи Избраният
Независимите младежи / Суверенна власт
Аз само искам да вярвам в еб*ното нищо
Но сега съвестта ми протеворичи на всичко

Краят е същият / Светът няма да се промени
Отговорът е ясен...

Кажи на майката си, че те нямат синовет или дъщери
Обявинявай себе си, защото твоите деца са мои
Ние сме сираци, а не Забравени
И ние ще намерим начин да се спасим този път
Ние можем да бягаме, но сме уморени от това тичане
Ние сме отпаднали секунди в чаша докато умрем
Ние само искаме да вярваме в еб*ното нищо
Но ние сме живи и не можем да приемем нищо

Краят е същият / Светът няма да се промени
Отговорът е ясен... Унищожение

Не искам да контролирам или задържам неща, които не разбирам
Сега разбирам, че съм повече силен
Те ми дадоха, сега аз ти давам значението да изгориш
мислите, които имах
Сега разбирам, че съм много повече силен

Трябва да спасим себе си

Аз няма никога да стана друга част
Мразя отвътре паралитичната постройка
Живей винаги? Е, аз скоро ще умра
Най-малко знаех, че не е тяхна идеята да се създаде
Това е твое, но ти имаш по-добър шанс от мен
Преди те да отнемат правото ти да решаваш
Предполагам, че аз никога няма да вярвам в е*ното нищо

Краят е същият / Светът няма да се промени
Отговорът е ясен... Заличаване

Не искам да контролирам или задържам неща, които не разбирам
Сега разбирам, че съм повече силен
Те ми дадоха, сега аз ти давам значението да изгориш
мислите, които имах
Сега разбирам, че съм много повече силен
Не искам да контролирам или задържам неща, които не разбирам
Сега разбирам, че съм повече силен
Те ми дадоха, сега аз ти давам значението да изгориш
мислите, които имах
Сега разбирам, че съм много повече силен
Още

Трябва да се спасим
Още от този изпълнител(и)

Slipknot - Snuff
Slipknot - The Devil In I
Slipknot - Slipknot
Slipknot - Slipknot
Slipknot - Slipknot
Slipknot - Slipknot
Slipknot - Slipknot
Slipknot - Slipknot- Sulfur Lyrics
Slipknot - SlipKnot
Slipknot - Slipknot purity lyrics
Slipknot - Slipknot Reading Festival 2002 (part 1)
Slipknot - Slipknot Reading Festival 2002 (part 1)
Slipknot - Slipknot
Slipknot - The shape
Slipknot - The virus of life
Slipknot - This cold black
Slipknot - Three nil
Slipknot - Til we die
Slipknot - Tweezers
Slipknot - Vendetta
Slipknot - Vermilion
Slipknot - Vermilion pt. 1
Slipknot - Vermilion, part 2
Slipknot - Vermillion
Slipknot - Vermillion pt 2 (bloodstone mix)
Slipknot - Vermillion pt. 2
Slipknot - Wait & bleed
Slipknot - Wait and bleed
Slipknot - Wait and bleed (terry date mix)
Slipknot - Wait and pee
Slipknot - Wait n bleed
Slipknot - Welcome
Slipknot - Wherein lies continue
Slipknot - Wherin lies continue
Slipknot - Danger
Slipknot - Danger-keep away ((full-length version))
Slipknot - Dead memories
Slipknot - Dead on the inside
Slipknot - Dead on the inside (mixed verison)
Slipknot - Despise
Slipknot - Diluted
Slipknot - Disasterpiece
Slipknot - Do nothing/bitchslap
Slipknot - Duality
Slipknot - Eeyore
Slipknot - Everything ends
Slipknot - Eyeless
Slipknot - Feel no shame (rare)
Slipknot - Frail limb nursery
Slipknot - Fuck me


Коментари от сайта
Искаш да добавиш коментар? Влез в акаунта си или се регистрирай
Все още няма добавени коментари
Коментари от Facebook
Реклама