Реклама

Andreea Banica feat. GEORGE - Rain in July - превод


Стил: Всички
Добавено от Salvatore на 27 Май 2016г.
Гледания: 510
Превод изпратен от Salvatore
Гласувай / 24ч
ръка нагоре 0 ръка надоло 0
-------------------------------
общо:
0
Never say never when we are together
Then sing the rain in July, the rain in July
Never say never, love can last forever
Then sing the rain in July, the rain in July

Don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire
Ooh, don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire

Hey, say my name, say my name
The first time I saw you, couldn’t let go you
Yo, here I go, here I go
Your rise makes the sun go down

Tonight is the night, can you feel it
Just you and me as we dreamed
Yo, here I go, here I go
I just wanna lose control

Well, my heart is petrified
The time is frozen asking why
Never used to fly
When you were mine

Never say never when we are together
Then sing the rain in July, the rain in July
Never say never, love can last forever
Then sing the rain in July, the rain in July

Don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire
Ooh, don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire

Hey, can't let go, can't let go
We dancing so naughty, body to body
Oh, here we go, here we go
We making the world go down

Tonight is the night, can you feel it
Just you and me as we dreamed
Yo, here I go, here I go
I just wanna lose control

Well, my heart is petrified
The time is frozen asking why
Never used to fly
When you were mine

Never say never
Yo, here I go
Say what?
Girl

Never say never
Rain in July
Ready?
Go!

Never say never when we are together
Then sing the rain in July, the rain in July
Never say never, love can last forever
Then sing the rain in July, the rain in July

Don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire
Ooh, don’t stop dreaming, don’t stop dreaming
Cause I’m burn, can you feel the fire, baby, fire
Андреа Баника и Джордж - Дъжд през юли - превод

Никога не казвай никога, когато сме заедно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли
Никога не казвай никога, любовта може да изтрае вечно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли

Не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня
О, не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня

Хей, кажи името ми, кажи името ми
Първият път, когато те видях не можах да те пусна
О, ето ме, ето ме
Твоята поява кара слънцето да залезе

Тази вечер е вечерта, можеш ли да го почувстваш
Само ти и аз, както сме си мечтали
О, ето ме,ето ме
Просто искам да изгубя контрол

Е, сърцето ми е вкаменено
Времето е спряло, запитай се защо
Никога не съм го използвала, за да летя
Когато беше мой

Никога не казвай никога, когато сме заедно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли
Никога не казвай никога, любовта може да изтрае вечно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли

Не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня
О, не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня

Хей, не мога да те пусна, не мога да те пусна
Танцуваме толкова палаво, тяло до тяло
О, ето ни, ето ни
Караме света да падне в краката ни

Тази вечер е вечерта, можеш ли да го почувстваш
Само ти и аз, както сме си мечтали
О, ето ме, ето ме
Просто искам да изгубя контрол

Е, сърцето ми е вкаменено
Времето е спряло, запитай се защо
Никога не съм го използвала, за да летя
Когато беше мой

Никога не казвай никога
О, ето ме
Кажи какво?
Момиче

Никога не казвай никога
Дъжд през юли
Готова ли си?
Давай!

Никога не казвай никога, когато сме заедно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли
Никога не казвай никога, любовта може да изтрае вечно
Тогава пея под дъжда през юли, дъжда през юли

Не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня
О, не спирай да мечтаеш, не спирай да мечтаеш
Защото изгарям, можеш ли да почувстваш огъня, скъпа, огъня
Коментари от сайта
Искаш да добавиш коментар? Влез в акаунта си или се регистрирай
Все още няма добавени коментари
Коментари от Facebook
Реклама